Menu

Sollicitatiebeleid Rijnstate

Bron: Zohra Manaa


Sollicitatiebeleid Rijnstate

Het sollicitatiebeleid van Rijnstate is gebaseerd op de NVP Sollicitatiecode. Dit is de gedragscode voor werving en selectie, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Ons sollicitatiebeleid is een aanvulling op die code en bedoeld om je inzicht te geven in de manier waarop wij onze sollicitatieprocedures inrichten. Ons uitgangspunt daarbij is transparantie: wij zijn eerlijk over hoe we werken en waarom, van jou verwachten we dat je onze vragen op dezelfde manier beantwoordt.

Publicatie
De meeste vacatures bij Rijnstate worden tegelijkertijd intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.
In de vacaturetekst staan altijd de namen en telefoonnummers vermeld van zowel de verantwoordelijke vacaturehouder als van de recruiter die de betreffende procedure begeleidt. Als je meer informatie wilt over de vacature of de procedure, kun je te allen tijde contact met één van hen opnemen.

Reactie
Reageren op een vacature kan alleen via onze website, www.werkenbijrijnstate.nl. Je krijgt via die website direct een bevestiging dat je reactie is verzonden. Je hoort binnen tien werkdagen na de sluitingsdatum van ons of je al dan niet wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Selectie
De selectiefase bestaat uit één of meerdere gesprekken met vertegenwoordigers van onze organisatie. Je spreekt in ieder geval met je mogelijk toekomstig leidinggevende. Ook medewerkers van de betrokken afdeling en eventueel de verantwoordelijke recruiter spelen een rol bij de selectie. Reiskosten die verband houden met je sollicitatie vergoeden wij overigens niet. 

Tijdens de selectiefase trekken wij, indien van toepassing, referenties na bij je voormalige werkgevers en screenen we je arbeidsverleden en diploma’s. Uiteraard vragen we hiervoor eerst jouw toestemming. Daarnaast kan een assessment deel uitmaken van de procedure, evenals een medisch onderzoek. Als dit het geval is, wordt dat vermeld in de vacaturetekst. Natuurlijk krijg je informatie over het doel en de achtergrond van deze aanvullende onderzoeken. Als je wordt aangenomen, nemen we de uitslagen van deze onderzoeken op in je personeelsdossier – uiteraard met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

Na afronding van de selectiefase besluit de selectiecommissie wie de meest geschikte kandidaat is voor de openstaande vacature. De andere kandidaten worden afgewezen. Iedere kandidaat wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

Aanstelling
Als geselecteerde kandidaat nodigen we je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek met de verantwoordelijke recruiter. In dat gesprek stemmen we met elkaar zaken af als salaris, contractduur, aantal uren enz. Daarnaast krijg je informatie over toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de CAO Ziekenhuizen. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Op basis van dit document ontvang je de arbeidsovereenkomst per post thuis. Vervolgens vragen wij een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor je aan, de kosten hiervan worden door Rijnstate vergoed.

Evaluatie en klachten
Als je van mening bent dat je niet volgens bovenstaande sollicitatiecode bent behandeld, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij het HR Jobcenter.